Schuim

Beheers schuimvorming in het fosforzuurproces

Onder de naam NovoFoam heeft Holland Novochem een effectief middel ontwikkeld om de schuimvorming tijdens de reactie van fosfaatrots met zuren te beheersen. Naast de specifieke toepassing op het fosforzuurproces is het mogelijk om ook voor andere toepassingen antischuim te leveren of te ontwikkelen. Het laboratorium Holland Novochem is zeer goed geoutilleerd om het juiste antischuimmiddel te ontwikkelen.