Stofreductie

Veilige handeling van stofgevoelige producten

Het excessief vrijkomen van stof tijdens overslag en transport van kunstmest in bulk, wordt een steeds actuelere kwestie vanwege de strengere veiligheids- en milieu eisen en een groeiende nadruk op een schone werkplek.

Met de NovoDust coatings van Novochem Fertilizer Additives wordt de emissie van stof sterk gereduceerd op alle typen kunstmest, maar ook op andere zouten en vaste stoffen.